Artists:   Enya

Lyric

Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
M’anam, mo chroi, mo ghloir
Moladh duit a Dhia

Fada an la, go samh
Fada an oiche, gan gruaim
Aoibhneas, athas, gra
Moladh duit a Dhia

Moraim thu, o la go la
Moraim thu, o oiche go hoiche

Athair ar neamh, Dia linn
Athair ar neamh, Dia liom
An ghealach, an ghriain, an ghaoth
Moladh duit a Dhia

[English Translation]

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
My soul, my heart, my glory
Praise be to you, oh God

Long is the peaceful day
Long is the night without gloom
Wonder, joy, love
Praise be to you, oh God

I praise you from day to day
I praise you night after night

Father in Heaven, God bless us
Father in Heaven, God bless me
The moon, the sun, the wind
Praise be to you, oh God

Leave A Comment